RUD | Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II)

Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II)

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik – RUD anordnar i samarbete med avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö. 

Kursen hålls på Quality Hotel View, Hyllie stationstorg, Malmö.Dag
Den 4–6 oktober 2023

Krav
Tidigare praktisk erfarenhet av EKO/doppler

Kursinnehåll
Vitier, vänsterkammarfunktion, kongenitala vitier hos vuxna, stress-EKO, kontrast-EKO, TEE, mitralisklaffplastik ur kirurgisk synpunkt m.m.

Kostnad
RUD-medlem: 7 000 kr. Icke RUD-medlem: 8 000 kr. Logi ingår ej.

Upplysningar
Biomedicinsk analytiker Åsa Dahlgren (asa.s.dahlgren@skane.se)
Biomedicinsk analytiker Bodil Andersson, tel.nr 046 – 17 30 26 (bodil.e.andersson@skane.se)

Anmälan
Sekreterare Iréne Fajersdotter (irene.fajersdotter@gmail.com). Anmälan senast den 1 augusti 2023.

Ange vid anmälan om du är RUD-medlem eller inte. OBS! Anmälan är bindande.

Önskas logi bokas detta av deltagarna själva direkt med hotellet på telefonnummer 040-37 41 00 eller via mejl: q.view@choice.se. Tryck 4 för paket och specialbokningar samt uppge att ni tillhör kursen för att få specialpris. 

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 30/11 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.