RUD | Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud 1

Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud

RUD arrangerar: Obstetrisk fördjupningskurs 9 – 11 nov 2022 på Loviks hotell & konferens på Lidingö.

En kurs för bm och läkare som arbetat med obstetriska ultraljudsundersökningar under några år.

Kostnad inklusive boende (per person):
13 000:- för dig som medlem i RUD och 14 500:- för dig som inte är medlem.

Kursavgiften inkluderar helpension 2 dygn. Ni som önskar bo på hotellet natten före kursen får själva ombesörja bokning och betalning för detta. Avdrag med 2000:- för de som inte önskar boende.

Möjlighet finns att ansöka stipendium nedan. OBS! Man måste ha varit medlem i RUD minst ett år för att få stipendier.

Program:
Aktuellt och nytt inom obstetriskt ultraljud, CNS, 1-a trimester, fosterhjärta, tillväxthämning, flöden, placenta, genetik.

Anmälan och sista betalningsdag:
Anmälningstiden har gått ut.

Anmälan är bindande och antal platser är begränsade. Sista betalningsdag 31/10 2022. Kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Anmälan till Anne-Maj Jacobson Engström (anne-maj@ultraljud.nu). Sista anmälningsdag 9 sept 2022.

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.