RUD | Fördjupningskurs Kärldiagnostik med Ultraljud/Benkärl

Fördjupningskurs Kärldiagnostik med Ultraljud/Benkärl

8-10 November 2023
Elite Hotel Carolina Tower Stockholm: https://elite.se/sv/hotell/stockholm/hotel-carolina-tower/

Kostnad
6.800:- RUD-medlem
7.800:- Icke RUD-medlem

Denna tredagarskurs innehåller föreläsningar om benens och bukens artärer, vener, djup ventrombos, fysiologi, patologi, patientfall, undersökningsmetodik samt bedömningar. Vi planerar även praktiska övningar tillsammans med Siemens.

Kursen är avsedd för biomedicinska analytiker med erfarenhet av ultraljudsundersökning av benkärl.

I priset ingår konferensavgift, måltider samt kursmiddag.

Hotell bokar ni separat. Vi har reserverat 20 rum på Elite Hotel och ni kan boka rum för rabatterat pris via den länken: Elite Hotel Carolina Tower

Kursen är planerad att starta på onsdagen 8:e kl. 12.00 med registrering och lunch. Avslutning på fredagen 10:e ca. 12.00 med ”grab and go” lunch. Se mer detaljerat program nedan. 

Sista anmälningsdag och anmälan
Måndagen den 2 oktober 2023

Anmälan till Lana Johansson: lana.johansson@outlook.com.
Förfrågningar även till Arzu Glave: arzu.glave@skane.se.

Program Benkärl


8 november

12.00 - 13.00: Registrering och Lunch

13.00 - 14.00: Benartärssjukdomar: bakgrundsteori, diagnostik och åtgärder, patientfall.
Ulf Hedin, Professor, överläkare Karolinska Institutet.

14.30 - 15.00: Fika

15.00 - 16.00: Benartärsjukdomar: Ultraljudsdiagnostik och uppföljning av åtgärder.
Susanne Lundgren, Specialist BMA Blekingesjukhuset Karlskrona.

16.00 - 17.30: Incheckning/mingel

17.30 -> Gemensam middag


9 november

09.00 - 10.30: Bukaortaaneurysm: genuskillnader, nationellt screeningprogram, senaste forskning.
Rebecka Hultgren, Överläkare, Adjungerad Professor Kärlkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

10:30 - 11.00: Fika


11.00 - 12.00: Aortascreening med ultraljud


12.00 - 13.00: Lunch

13.00 - 14.30: Venös insufficiens: Teori och patientfall.
Stefan Nydahl, Kärlkirurg, Adjungerad Professor Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center.


14.30 - 15.00: Fika

15.00 - 16.30: Praktiska övningar tillsammans med Siemens


10 november

09.00 - 10.00: Djup ventrombos - diagnostik med ultraljud.
Agnes Modin, docent, överläkare Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset Stockholm.

10.00 - 10.30: Fika


10.30 - 11.30: Ultraljudsundersökning av njurartärer.
Christina Svensson, Specialist BMA, PhD Universitetssjukhuset Linköping.


10.30 - 12.00: Kursutvärdering

12.00 -> ”Grab and go” lunch


Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 20/4 2024.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.