Neurosonology 2023 Malmö

Neurosonology 2023 Malmö

Extra- and transcranial Ultrasound Course 14.-15. September 2023.
Nordic Network Neurosonology.

Skåne University Hospital Malmö, Clinical Research Center.

Day 1: 14. September

12.00 -13.00 Registration/Lunch

13.00-13.30 Introduction. Basic principles of Ultrasound. Anatomy Extracranial vessels.
Markus Stiehm (Malmö, Sweden)

13.30-14.00 Transcranial Ultrasound. What do we see and where?
Jürgen Eggers (Hamburg, Germany)

14.00-14.15 Short break/Coffee

14.15-14.45 Extracranial Ultrasound: not just stenosis.
Christine Kremer (Malmö, Sweden)

14.45-15.30 Examination planes and windows: Transtemporal/Transorbital ultrasound
Fabienne Perren (Genéve, Switzerland)

15.30- 16.00 Short introduction: How to perform an ultrasound examination.
Kremer/Stiehm/Eggers/Perren

16.15- 18.00 Hands-on in groups. Basic/Advanced. (Stiehm, Eggers, Perren, Karlsson, Kremer)
4-5 groups Doppler Dinner (Place to be announced)


Day 2: 15. September 

8.30-9.30 Cerebral hemodynamics: What about the collaterals?
José Valdueza (Bad Segeberg, Germany)

9.30-9.45 Short coffee break

9.45 - 10.45 My tricky cases -seeing what we cannot see
(Tryggve Karlsson, Trelleborg)

10.45 -11.15 Ct-Angiography – the challenge?
Jürgen Eggers (Hamburg, Germany)

11.15-11.30 Future perspectives: Training ultrasound in the Nordic countries.
Sverre Rosenbaum (Copenhagen, Denmark)

Hands-on Part 2 Basic/advanced 11.40-13.30
Eggers, Valdueza, Perren, Karlsson, Stiehm, Kremer

Lunch to grab

Registration: 3000,- SEK incl. Lunch via Maria Green, maria.green@skane.se.
Before 30 th June 2023.

ESNCH members: 2400 SEK

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 30/11 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.