RUD | Ultraljudsundersökning av fosterhjärtat

Utbildningsdag om Ultraljudsundersökning av fosterhjärtat

En teoretisk utbildningsdag för bm och läkare som arbetar med obstetriska ultraljudsundersökningar.

På Hotel Botanika i Uppsala tisd 26 sept 2023.

Kostnad inklusive lunch och fika per person 2 500:- för dig som är medlem i RUD och 3 000:- för dig som inte är medlem. Anmälan är bindande och antal platser är begränsade. Sista betalningsdag 12 sept.


Kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.


Föreläsare och innehåll för dagen

  • Fosterhjärtundersökning – Vad bör vi tänka på? Bma Elinor Bärnevåg
  • När hjärtat avviker från det normala – hjärtfel eller inte? Barnkardiolog Felicia Nordenstam
  • Representant från GE visar knappologi och talar om bildoptimering


Anmälan till Anne-Maj Jacobson Engström (anne-maj@ultraljud.nu).


Sista anmälningsdag 24 augusti 2023, OBS ange faktureringsadress i samband med anmälan.

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 30/11 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.