Stipendierapporter

Stipendierapporter 

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik delade ut sitt första stipendium år 1996. Sedan dess har flertalet stipendier delats ut varje år, något föreningen är mycket glad och stolt över. Här ovan publiceras enbart de senaste rapporterna. Har du fått ett stipendium tidigare och vill ta del av din tidigare inskickade rapport får du gärna skicka ett mail till info@ultraljud.nu.