Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Aktuella kurser

9-11 November

Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud


En kurs för bm och läkare som arbetat med obstetriska ultraljudsundersökningar under några år.


Plats: Loviks kursgård på Lidingö.


28-30 September

Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg 3)


Denna kurs innehåller föreläsningar och mycket fallbeskrivningar. Aktuellt program blir tillgängligt inom kort.Plats: Tylösand hotell i Halmstad.

12-14 Oktober

Kärlkurs, Carotiskurs och AV-fistlar


Denna tredagarskurs innehåller föreläsningar om carotis duplex, metodik, senaste inom forskning, fallbeskrivningar och BMA:s framtida roll inom ultraljud. Det senaste om AV-fistlar metodik och fallbeskrivning.


Plats: Turning Torso i Malmö.

Styrelsen har ordet 

Vi har nu haft årsmöte i Tylösand och styrelsen har fått en ny ordförande i bm, Nina Asplin. Vi välkomnar också en ny styrelsemedlem nämligen bma Svetlana ”Lana” Johansson.


Valberedningen saknar en barnmorska. Om du är intresserad kan du höra av dig till någon av oss i styrelsen.


Vi gratulerar bma Malin Löfgren som fått RUD-stipendium på 10 000 kronor.


Glöm inte att ni kan söka stipendium för att gå någon av våra kurser (om ni varit medlem i RUD minst ett år).

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/8 2022. 


Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/8 2022.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.