Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet!

Bli medlem i RUD! Det görs lättast direkt via hemsidan. Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.

Vi gratulerar våra stipendiater Charlotta Thydén, Nilo Marjai, och Liselott Wretling. De har fått varsitt stipendium à 10 000:-. Under 2023 har RUD nu delat ut 10 stipendier (à 10 000:-), se hela listan här.

Vi annonserar nu åter ut fyra nya RUD-STIPENDIER à 10 000:-. Sista ansökningsdag 31/1 2024. Ansök här.


Kurser på gång är följande, mer info om dessa kan du hitta under fliken kurser.

  • Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand 10-12 april 2024

  • Kärlkurs, Carotis, hösten 2024

  • Obstetrisk fördjupningskurs nov 2024

  • Gemensam studiedag någon gång senare (2025) om hjärtat! Undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, undersökning av hjärtat, samt omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.Är du barnmorska och vill vara med och påverka? Då kan du bli med i valberedningen. Hör av dig till någon av oss i styrelsen!


Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2024.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.