Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet

Bli medlem i RUD! Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.


Stort grattis till Mari Denckert bm, Helle Mortensson bm och Lena Arvidson bma som fick varsitt RUD-stipendium nu i februari.

Vi annonserar ut fyra nya RUD-stipendier à 10 000:-. Sista ansökningsdag 20/4 2023.


Vi kommer att hålla vårt årsmöte 28/4 kl 12 i Lund. Vi håller årsmötesförhandlingar och bjuder på en enklare lunch. Anmäl närvaro till Åsa (asa.s.dahlgren@gmail.com) senast 24/4. Plats för mötet meddelas i samband med anmälan.

Vi kommer i samband med årsmötet att föreslå en ändring i våra stadgar – förslaget gäller paragraf 12, där vi tänker föreslå att styrelsen enbart har ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vi är i nuläget 9 ledamöter vilket ändå är en ganska stor styrelse. 

Vi är också i gång med att planera nya kurser (mer info om kurserna kommer att finnas här på hemsidan när detaljplaneringen kommit lite längre):


  • Ekokardiografisk kurs steg 2, Hyllie (Malmö) 4-6 oktober 2023.
  • Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand 10-12 april 2024.
  • Kärlkurs, benkärl 18-20? okt, Stockholm 2023.
  • Obstetrisk fördjupningskurs ev hösten 2024 (bm).

  • Fosterhjärtdag, hösten 2023. 2023 är Fosterhjärtats år, initierat av obstetriker och barnkardiologer. RUD planerar därför att ordna en utbildningsdag som handlar om ulj-us av fosterhjärtat (1 dags-kurs som upprepas 1-2 ggr med samma schema på olika ställen i landet) Mer info kommer senare. 

  • Gemensam studiedag om hjärtat kommer att ordnas någon gång längre fram i tiden! Ämnen under dagen kommer att vara: undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, hjärtmissbildningar, undersökning av hjärtat hos hjärtsjuka barn, omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.


Valberedningen saknar en barnmorska. Om du är intresserad kan du höra av dig till någon av oss i styrelsen.


Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 20/4 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.