Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet, februari 2024!

Bli medlem i RUD! Det görs lättast direkt via hemsidan. Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.

Vårt ÅRSMÖTE kommer att hållas den 26/4 kl 12.00 i Lund. Plats anges vid anmälan. RUD bjuder på lättare lunch. Anmälan senast 20/4 till Bodil Andersson (bodil.a@ultraljud.nu).

Vi gratulerar våra nya stipendiater Maria Sideras, Sandra Lehmann, Anna Maliwan Sandberg och Frida Törnqvist. De har fått varsitt stipendium à 10 000 kronor. Vi annonserar åter ut fyra nya RUD-STIPENDIER à 10 000 kronor. Sista ansökningsdag 20 april

2024. Ansökan görs här.

Vårens NUB-möte (Nätverk för UltraljudsBarnmorskor) hålls digitalt via Zoom 21 maj kl 15-17. Länk till mötet kommer att läggas ut på hemsidan under fliken Forum/bm i god tid före mötet.


Kurser på gång är följande, mer info om dessa kan du hitta under fliken kurser.

  • Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand, 16-18 oktober 2024.

  • Kärlkurs, Carotis, 6-8 november 2024, Elite Hotel Savoy i Malmö.


  • Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud 13-15 november 2024, Park Inn by Radisson Stockholm Solna.


  • Gemensam studiedag för samtliga RUD-medlemmar någon gång senare (2025) om hjärtat! Undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, undersökning av hjärtat, samt omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.Är du barnmorska och vill vara med och påverka? Då kan du bli med i valberedningen. Hör av dig till någon av oss i styrelsen!


Mvh,
Styrelsen


Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 20/4 2024.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.