Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet

Bli medlem i RUD! Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier. Det finns nu fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2023.

De RUD-kurser som hållits under hösten har varit välbesökta och mycket uppskattade! Den Ekocardiografiska steg 3-kursen hölls för 10-e gången och bilden vid sidan visar deras fina Jubileumstårta.

Vi är nu i gång med att planera nya kurser:

  • Gemensam studiedag under år 2023 om hjärtat!
  • Kärlkurs - benkärl ev. hösten 2023

  • Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand 10-12 april 2024
  • Obstetrisk fördjupningskurs ev hösten 2024

2023 är Fosterhjärtats år, kanske kommer detta att uppmärksammas på flera sätt under året. Håll utkik på hemsidan för att följa upp det aktuella läget!

Vår ordförande barnmorska Nina Asplin har tillsammans med mödrahälsovårdsöverläkare Ann-Christine Nilsson skrivit en bok om fosterdiagnostik. Läs mer om boken och var den kan införskaffas under fliken Bm här på hemsidan. 


Valberedningen saknar fortfarande en barnmorska. Om du är intresserad kan du höra av dig till någon av oss i styrelsen.

Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.