Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet 

Vi har denna gången delat ut 5 st stipendier och gratulerar därför bma Lydia Hassanpour och bma Beatrice Lienau samt bm Charlotte Dahlberg, bm Ulrika Hellström och bm Constanza Gamboa som fått varsitt RUD-stipendie á 10 000:-.

Det finns nu fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2023. 

Bli medlem i RUD, du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.

Nedan kurser har hållits under hösten. Så småningom kommer ni här på vår hemsida att hitta stipendiatrapporter från kurserna:

Ekocardiografisk kurs steg 3, 10-årsjubileum! På hotel Tylösand 28-30 september 2022.
Kärlkurs Carotis och AV-fistlar hålls 12-14 okt på Turning Torso i Malmö.
Obstetrisk fördjupningskurs 9-11 november 2022, på Loviks kursgård på Lidingö.

Valberedningen saknar fortfarande en barnmorska. Om du är intresserad kan du höra av dig till någon av oss i styrelsen.

Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.