Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet, april 2024!


Bli medlem i RUD! Det görs lättast direkt via hemsidan. Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.

I samband med vårt årsmöte som hölls 26/4 kl 12.00 i Lund hälsade vi en ny ledamot välkommen in i styrelsen: Arzu Glave som arbetar som bma i Lund. Samtidigt tackade vi av Helen Forsberg, bma som arbetat många år i styrelsen och nu valt att hoppa av


Vi gratulerar våra nya stipendiater Magdalena Klos-Piontek och Stina Forsell som har fått varsitt stipendium à 10 000 kronor. Vi annonserar åter ut två nya RUD-STIPENDIER à 10 000 kronor. Sista ansökningsdag 25 augusti 2024. Ansökan görs här.Kurser på gång är följande, mer info om dessa kan du hitta under fliken kurser.

  • Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand är åter framflyttad, nu till oktober 2025 (detta på grund av det ekonomiska läget runtom i landet, vilket försvårar för våra medlemmar att f åka på kurser).

  • Kärlkurs, Carotis, 6-8 november 2024, Elite Hotel Savoy i Malmö.

  • Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud 13-15 november 2024, Best Western Plus Park City Solna  (tidigare Park Inn by Radisson Stockholm Solna).

  • Gemensam studiedag för samtliga RUD-medlemmar någon gång senare (2025) om hjärtat! Undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, undersökning av hjärtat, samt omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.


Är du barnmorska och vill vara med och påverka? Då kan du bli med i valberedningen. Hör av dig till någon av oss i styrelsen!


Mvh,
Styrelsen


Sök stipendium

Just nu finns det två nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 25/8 2024.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.