Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet

Det finns nu mycket svamp i skogen runt om i landet.Bli medlem i RUD! Det görs lättast direkt via hemsidan. Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.

Vi gratulerar våra stipendiater Charlotta Larsson, Emil Strömbom, Vera Pouikli och Annika Ingvarsson. De har fått varsitt stipendium à 10 000:-

Vi annonserar nu åter ut fyra nya RUD-STIPENDIER à 10 000:-. Sista ansökningsdag 30/11 2023. Ansök här.Kurser på gång är följande, mer info om dessa kan du hitta under fliken kurser.

  • Fosterhjärtdag 26/9 2023, ulj-us av fosterhjärtat (2023 är Fosterhjärtats år) Dagen hålls på Hotell Botanika i Uppsala

  • Ekokardiografisk kurs steg 2, Hyllie (Malmö) 4-6 okt 2023

  • Kärlkurs, benkärl 8-10 nov 2023, på Elite hotel, Carolina Tower i Stockholm.

  • Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand 10-12 april 2024

  • Obstetrisk fördjupningskurs ev hösten 2024 (bm)

  • Gemensam studiedag någon gång senare om hjärtat! Undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, undersökning av hjärtat, samt omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.Är du barnmorska och vill vara med och påverka? Då kan du bli med i valberedningen! Hör av dig till någon av oss i styrelsen!


Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 30/11 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.

Till minne av Elizabeth.


Elizabeth Crang Svalenius arbetade i många år som ordförande i Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik.


Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik har drivits sedan 1987 och har som en av sina viktigaste frågor utbildning för framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker i just ultraljudsdiagnostik.

Hon flyttade i unga år från England, Isle of Wight till Sverige. Här utbildade hon sig först till sjuksköterska och senare till barnmorska och arbetade flera år inom förlossningsvården i Lund. Hennes intresse för kunskapsutveckling tog sig så småningom uttryck i en doktorsavhandling med fokus på ultraljud och föräldrars upplevelse av ultraljudsdiagnostik. Elizabeth disputerade 1997 och snart därefter började hon undervisa på Barnmorskeprogrammet i Lund.


2000 var hon med som kursansvarig i den första högskoleutbildningen inom ämnet Obstetriskt ultraljud. Det var den första i Sverige, och har sedan följts av flera kurser på Karolinska Institutet.


Ett av hennes signum var intresset för att varje yrkesgrupp skulle ha en gedigen grund för sitt yrkesutförande, med särskild tyngd åt etiken och patientens upplevelser.


Elizabeth dog efter en lång tids sjukdom den 11 september 2022.