Hem

Välkommen till RUD!


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

Styrelsen har ordet

Vi har nu haft vårt årsmöte (28/4) i ett vårfagert Lund, på Råbylunds gård. Styrelsen valdes om i sin helhet, årsmötesförhandlingarna gicks igenom och det nya stadgeförslaget godkändes. Styrelsen har nu enbart ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vi är i nuläget 9 ledamöter inklusive ordförande.


Vi annonserar ut fyra nya RUD-STIPENDIER à 10 000:-. Sista ansökningsdag 31/8 2023. Ansök här.

Bli medlem i RUD! Du får då rabatt på kursavgiften på våra kurser och efter att ha varit medlem minst ett år så kan du söka något av våra stipendier.Vi är också på gång med att planera nya kurser (mer info om kurserna läggs ut på hemsidan så snart detaljplaneringen kommit lite längre):


  • Ekokardiografisk kurs steg 2, 4-6 okt 2023 Hyllie (Malmö).


  • Ekokardiografisk kurs steg 3, 10-12 april 2024 på Hotel Tylösand.

  • Kärlkurs, benkärl, nov (datum ej klart) 2023 Stockholm.

  • Obstetrisk fördjupningskurs, ev hösten 2024 (bm).

  • Fosterhjärtdag, hösten 2023. 2023 är Fosterhjärtats år, initierat av obstetriker och barnkardiologer. RUD planerar därför att ordna en utbildningsdag som handlar om ulj-us av
    fosterhjärtat (1 dags-kurs som upprepas 1-2 ggr med samma schema på olika ställen i landet). Mer info kommer senare.

  • Gemensam studiedag om hjärtat kommer att ordnas någon gång längre fram i tiden! Ämnen under dagen kommer att vara: undersökning av hjärtat hos foster före födelsen,
    hjärtmissbildningar, undersökning av hjärtat hos hjärtsjuka barn, omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.Valberedningen saknar en barnmorska. Om du är intresserad kan du höra av dig till någon av oss i styrelsen.


Mvh,
Styrelsen

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/8 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.

Till minne av Elizabeth.


Elizabeth Crang Svalenius arbetade i många år som ordförande i Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik.


Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik har drivits sedan 1987 och har som en av sina viktigaste frågor utbildning för framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker i just ultraljudsdiagnostik.

Hon flyttade i unga år från England, Isle of Wight till Sverige. Här utbildade hon sig först till sjuksköterska och senare till barnmorska och arbetade flera år inom förlossningsvården i Lund. Hennes intresse för kunskapsutveckling tog sig så småningom uttryck i en doktorsavhandling med fokus på ultraljud och föräldrars upplevelse av ultraljudsdiagnostik. Elizabeth disputerade 1997 och snart därefter började hon undervisa på Barnmorskeprogrammet i Lund.


2000 var hon med som kursansvarig i den första högskoleutbildningen inom ämnet Obstetriskt ultraljud. Det var den första i Sverige, och har sedan följts av flera kurser på Karolinska Institutet.


Ett av hennes signum var intresset för att varje yrkesgrupp skulle ha en gedigen grund för sitt yrkesutförande, med särskild tyngd åt etiken och patientens upplevelser.


Elizabeth dog efter en lång tids sjukdom den 11 september 2022.