Bm

Forum för Barnmorskor


Tanken är att vi ska kunna dela med oss av nyheter, tankar osv inom yrkesgruppen.


Det ni önskar få inlagt under denna flik mailar ni till

nina@ultraljud.nu.

Om NUB


Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

  • arbeta för en grundutbildning på högskolenivå
  • förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
  • förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
  • förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
  • kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
  • lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka


Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft möten 1-2 ggr/år. Du som är intresserad av minnesanteckningar är välkommen att höra av dig till Maria.


Se minnesanteckningar ifrån senaste NUB-mötet här >

Kontaktperson


Maria Kloow
maria.kloow@aleris.se
073-682 29 50