Bm

Forum för Barnmorskor


Tanken är att vi ska kunna dela med oss av nyheter, tankar osv inom yrkesgruppen.


Det ni önskar få inlagt under denna flik mailar ni till

nina@ultraljud.nu.

En alldeles ny bok:
Fosterdiagnostik - en handbok för mödrahälsovården.

Läs mer om boken på gothiakompetens.se

Om NUB


Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

  • arbeta för en grundutbildning på högskolenivå
  • förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
  • förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
  • förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
  • kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
  • lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka


Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft möten 1-2 ggr/år. Du som är intresserad av minnesanteckningar är välkommen att höra av dig till Nina Asplin på nedan mailadress.


Se minnesanteckningar ifrån senaste NUB-mötet (25/11-2022) här >


Anteckningar ifrån NUB-möte tidigare under år 2022

Minnesanteckningar ifrån NUB-möte 11/5-2022 >

Kontaktperson


Nina Asplin

nina@ultraljud.nu