Bm

Forum för Barnmorskor


Tanken är att vi ska kunna dela med oss av nyheter, tankar osv inom yrkesgruppen.


Det ni önskar få inlagt under denna flik mailar ni till

nina@ultraljud.nu.

En alldeles ny bok:
Fosterdiagnostik - en handbok för mödrahälsovården.

Läs mer om boken på gothiakompetens.se


NUB-möte

Tyvärr fungerade inte den digitala uppkopplingen till vårens digitala Nätverksträff för  Barnmorskor .


Vi beklagar detta och hoppas kunna erbjuda ett bättre fungerande möte nästa gång. Höstens möte planeras till 22/10 kl 15.  Om NUB


  Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

  • arbeta för en grundutbildning på högskolenivå
  • förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
  • förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
  • förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
  • kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
  • lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka


  Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft möten 1-2 ggr/år. Du som är intresserad av äldre minnesanteckningar är välkommen att höra av dig till Nina Asplin. Anteckningar kopplat till år 2022 hittas här nedan.


  Anteckningar från senaste NUB-möte:

  Minnesanteckningar från Zoom-möte med NUB den 14 november 2023 >


  Minnesanteckningar från tidigare NUB-möten 2023
  Minnesanteckningar från NUB-möte via Zoom den 11 maj 2023 >

  Bilagor till NUB-mötet ovan, den 11 maj 2023:
  Fosterhjärtats år (manifest) >
  Fosterhjärtats år (organisation) >

  Utbildningsprogrammet fosterhjärtats år 2023 >
  Utbildningstrappa fosterhjärtat >

  Fosterhjärtats år (kontaktlista ansvariga) >


  Minnesanteckningar från NUB-möten 2022

  Minnesanteckningar ifrån NUB-mötet 25/11-2022 >

  Minnesanteckningar ifrån NUB-möte 11/5-2022 >  Kontaktperson


  Nina Asplin

  nina@ultraljud.nu