Bm

Forum för Barnmorskor


Tanken är att vi ska kunna dela med oss av nyheter, tankar osv inom yrkesgruppen.


Det ni önskar få inlagt under denna flik mailar ni till

nina@ultraljud.nu.

En alldeles ny bok:
Fosterdiagnostik - en handbok för mödrahälsovården.

Läs mer om boken på gothiakompetens.se

Välkomna till vårens digitala Nätverksträff för oss Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet (NUB)

Tid: torsdag 11 maj 2023 kl 15-17

Plats (digitalt): https://us02web.zoom.us/j/87524007475?pwd=d0NVWjVwZVhvYnRhaWNNWEdjdzVoUT09

Passcode till digitalt möte: 147791
Ordförande: Nina Asplin
Sekreterare: Christina von Feilitzen


Agenda

1. Presentationsrunda
2. Diskussionspunkter

- Fosterhärtats år 2023 – hur jobbar vi med det?
- Senaste nytt från RUD
- Senaste nytt från Ultra-ARG

- Checklistor 1:a och 2:a trimestern, med NIPT/KUB
- Omvärldsspaning; Vad händer på våra respektive arbetsplatser i Sverige när det gäller
utbildning, forskning, projekt, studier, nyheter?

3. Övriga punkter


Maila gärna övriga punkter som ni vill ska tas upp till nina@ultraljud.nu.


Klicka på nedan Zoom-länk för att komma direkt in i mötet (passcode: 147791)

https://us02web.zoom.us/j/87524007475?pwd=d0NVWjVwZVhvYnRhaWNNWEdjdzVoUT09


Varmt välkomna!


Om NUB


Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

  • arbeta för en grundutbildning på högskolenivå
  • förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
  • förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
  • förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
  • kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
  • lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka


Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft möten 1-2 ggr/år. Du som är intresserad av äldre minnesanteckningar är välkommen att höra av dig till Nina Asplin. Anteckningar kopplat till år 2022 hittas här nedan.


Anteckningar ifrån tidigare NUB-möte

Minnesanteckningar ifrån senaste NUB-mötet (25/11-2022) >

Minnesanteckningar ifrån NUB-möte 11/5-2022 >
Kontaktperson


Nina Asplin

nina@ultraljud.nu