Bm

Forum för Barnmorskor


Tanken är att vi ska kunna dela med oss av nyheter, tankar osv inom yrkesgruppen.


Det ni önskar få inlagt under denna flik mailar ni till

nina@ultraljud.nu.

En alldeles ny bok:
Fosterdiagnostik - en handbok för mödrahälsovården.

Läs mer om boken på gothiakompetens.se

Om NUB


Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

  • arbeta för en grundutbildning på högskolenivå
  • förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
  • förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
  • förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
  • kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
  • lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka


Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft möten 1-2 ggr/år. Du som är intresserad av äldre minnesanteckningar är välkommen att höra av dig till Nina Asplin. Anteckningar kopplat till år 2022 hittas här nedan.


Anteckningar från senaste NUB-möte:

Minnesanteckningar från Zoom-möte med NUB den 14 november 2023 >Minnesanteckningar från tidigare NUB-möten 2023
Minnesanteckningar från NUB-möte via Zoom den 11 maj 2023 >

Bilagor till NUB-mötet ovan, den 11 maj 2023:
Fosterhjärtats år (manifest) >
Fosterhjärtats år (organisation) >

Utbildningsprogrammet fosterhjärtats år 2023 >
Utbildningstrappa fosterhjärtat >

Fosterhjärtats år (kontaktlista ansvariga) >


Minnesanteckningar från NUB-möten 2022

Minnesanteckningar ifrån NUB-mötet 25/11-2022 >

Minnesanteckningar ifrån NUB-möte 11/5-2022 >Kontaktperson


Nina Asplin

nina@ultraljud.nu