Kurser

Kurser

RUD-kurser


Vi reserverar oss för eventuella ändringar då planeringen av kurserna sker i enlighet med FHM’s rekommendationer.

28-30 September

Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg 3)


Denna kurs innehåller föreläsningar och mycket fallbeskrivningar. Aktuellt program blir tillgängligt inom kort.Plats: Tylösand hotell i Halmstad.

12-14 Oktober

Kärlkurs, Carotiskurs och AV-fistlar


Denna tredagarskurs innehåller föreläsningar om carotis duplex, metodik, senaste inom forskning, fallbeskrivningar och BMA:s framtida roll inom ultraljud. Det senaste om AV-fistlar metodik och fallbeskrivning.

Plats: Turning Torso i Malmö.

9-11 November

Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud


En kurs för bm och läkare som arbetat med obstetriska ultraljudsundersökningar under några år.


Plats: Loviks kursgård på Lidingö.

Övriga kurser 

28-30th of September 2022

Welcome to the 50th Nordic Paediatric Cardiology Meeting


The Nordic Paediatric Cardiology Meeting gives us the opportunity to meet in person and being able to discuss the many aspects of interest in paediatric cardiology and paediatric cardiac surgery, in a
somewhat more informal way than at a larger international meeting.


Location:
Sahlgrenska University Hospital, The Queen Silvia Children's Hospital, Gothenburg (Sweden)

Obstetrik/Gynekologi


Fortlöpande kurser för barnmorskor finns att hittas på sfog.se.

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/1 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.