Kurser

Kurser

RUD-kurser

Ekokardiografisk kurs steg 3 


16-18 oktober 2024,

Hotell Tylösand i Halmstad

Obstetrisk fördjupningskurs


13-15 November 2024,

Park Inn by Radisson i Solna

Fördjupningskurs Carotis duplex och AV-fistlar


6-8 november 2024,
Elite Hotel Savoy i Malmö

Studiedag om hjärtat

Gemensam studiedag någon gång senare (2025) om hjärtat! Undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, undersökning av hjärtat, samt omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.

Mer information kommer framöver

Övriga kurser 

Obstetrik/Gynekologi


Fortlöpande kurser för barnmorskor finns att hittas på sfog.se.

Sök stipendium

Just nu finns det två nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 25/8 2024.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.