Kurser

Kurser

RUD-kurser

Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II)


Malmö
4-6 oktober 2023

Ekokardiografisk kurs steg 3 på Tylösand, 10-12 april


År 2024

.

Fördjupningskurs Kärldiagnostik med Ultraljud/Benkärl


Stockholm
8-10 november 2023

Obstetrisk fördjupningskurs (bm)


Ev. hösten 2024

Fosterhjärtdag, hösten 2023. 2023 är Fosterhjärtats år, initierat av obstetriker och barnkardiologer. RUD planerar därför att ordna en utbildningsdag som handlar om ulj-us av fosterhjärtat (1 dags-kurs som upprepas 1-2 ggr med samma schema på olika ställen i landet) Mer info kommer senare.

Gemensam studiedag om hjärtat kommer att ordnas någon gång längre fram i tiden! Ämnen under dagen kommer att vara: undersökning av hjärtat hos foster före födelsen, hjärtmissbildningar, undersökning av hjärtat hos hjärtsjuka barn, omhändertagande av hjärtsjuka barn efter födelsen samt undersökningar och omhändertagande av gravida med medfödda hjärtfel.

Övriga kurser 

Obstetrik/Gynekologi


Fortlöpande kurser för barnmorskor finns att hittas på sfog.se.

Neurosonology Malmö 2023


Nordic Network Neurosonology
Extra- and Transcranial Ultrasound Course


14th-15th September 2023

Sök stipendium

Just nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/8 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.