Kontakta oss

Kontakta oss

Styrelsen

Nina Asplin, Bm

Ordförande


Nina Asplin är specialistbarnmorska ultraljud, PhD. Arbetar på Ultragyn i Stockholm.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.

nina@ultraljud.nu

Christina von Feilitzen, Bm

Sekreterare


Barnmorska – arbetar med specialistmödravård samt ultraljud och abortverksamhet på KK i Katrineholm.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.

christina@ultraljud.nu

Helen Forsberg, BMA

Styrelseledamot


Arbetar som biomedicinsk analytiker på medicin mottagningen, lasarettet i Trelleborg.

Ansvarar för RUD:s kärlultraljudskurser.

helen@ultraljud.nu

Bodil Andersson, BMA

Vice ordförande


Är Biomedicinsk analytiker och arbetar som enhetschef på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Universitetssjukhuset SUS i Lund.


Ansvarar för RUD:s Ekokardiografiska kurser.

bodil.a@ultraljud.nu

Linda Alexandersson Nordin, Bm

Kassör


Barnmorska – arbetar med specialistmödravård samt ultraljud och abortverksamhetpå KK i Katrineholm.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.


linda@ultraljud.nu

Åsa Dahlgren, BMA

Styrelseledamot


Arbetar som Biomedicinsk analytiker på Klinisk Fysiologisk avdelning i Helsingborg.


Ansvarar för RUD:s Ekokardiografiska kurser.

asa@ultraljud.nu

Anne-Maj Jacobsson, Bm

Medlemsansvarig


Arbetar som ultraljudsbarnmorska i Göteborg.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.


anne-maj@ultraljud.nu

Bodil Edvardsson, Bm

Styrelseledamot


Arbetar som barnmorska med specialistmödravård och ultraljud i Västerås.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.


bodil.e@ultraljud.nu

Svetlana ”Lana” Johansson, BMA

Styrelseledamot


Arbetar som forskningskoordinator på Clinical Research center i Malmö. Har tidigare arbetat många år med kärlultraljud.


lana@ultraljud.nu