Stipendier

Stipendier

Nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/8 2023.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.


Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.

Stipendiater 2023

RUD 10000:-
Marie Denckert (bm), SFOG-kurs, Abortkurs, 6-7/3 2023

RUD 10000:-
Lena Arvidsson (bma), Cardiovasculära årsmötet Sthlm, 24-25/4 2023

RUD 10000:-
Helle Mortensen (bm), ISUOG World Congress, Seoul okt 2023 

Stipendiater 2022

RUD 10 000:-
Malin Löfgren (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD 10 000:-
Jessica Bohlin (bma), Ekocardiografi Steg 3, sept 2022


RUD 10 000:-
Constanza Gamboa (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD 10 000:-
Charlotte Dahlberg (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022


RUD 10 000:-
Ulrika Hellström (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD 10 000:-
Beatrice Lienau (bma), Ekocardiografi Steg 3, sept 2022

RUD 10 000:-
Lydia Hassanpour (bma), Kärlkurs, Carotis & AV-fistlar, Malmö - Turning Torso) 2022Stipendiater 2021

RUD 10 000:-
Elin Östlund (bm), SFOG-s hjärtkurs, okt 2021, Göteborg

RUD 10 000:-
Atefeh Lantan (bma), Ekocardiografi Steg 3, mars 2022

RUD 10 000:-
Samira Fadil AL-Saadi (bma), Ekocardiografi Steg 3, mars
2022

RUD 10 000:-
Salma Eldakak (bma), Ekocardiografi Steg 3, mars 2022