Stipendier

Stipendier

Nu finns det två nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 25/8 2024.


För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.


Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare och publiceras senare här på hemsidan.

Stipendiater 2024

RUD 10 000:-       

Magdalena Klos-Piontek, (bma), Postgraduate kurs om med-födda hjärtfel  hos vuxna Lund, Okt 2024                            

 

RUD  10 000:-       

Stina Forssell, (bm),  Fördjupningskurs Obst Ulj Solna, nov  2024

 

RUD 10 000:-
Maria Sideras (bm), ISUOG kongress 2024 i Budapest

RUD 10 000:-
Frida Törnqvist (bma), Kurs i Barncardiologi, sept 2024 i Vadstena


RUD 10 000:-
Anna Maliwan Sandberg (bma), Ekocardiografisk kurs steg 3 på Tylösand 2024


RUD 10 000:-
Sandra Lehmann (bm), Temadag om fosterdiagnostik, 2024

Stipendiater 2023

RUD 10 000:-
Marie Denckert (bm), SFOG-kurs, Abortkurs, 6-7/3 2023

RUD 10 000:-
Lena Arvidsson (bma), Cardiovasculära årsmötet Sthlm, 24-25/4 2023

RUD 10 000:-
Helle Mortensen Larsson (bm), ISUOG World Congress, Seoul okt 2023 


RUD 10000:-
Vera Pouikli (bm), ISUOG World Congress, Seoul okt 2023


RUD 10 000:-
Emil Ströbom (bma), Online-kurs ”Adult congenital heart desease bachelor class” via 123sonography


RUD 10 000:-
Charlotta Larsson (bma), Ekocardiografi Steg 3, april 2024


RUD 10 000:-
Annika Ingvarsson (bma), Ekocardiografi Steg 3, april 2024


RUD 10 000:-
Charlotta Thydén (bm), SFOG-s kurs Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat


RUD 10 000:-
Nilo Marjai (bma), Ekocardiografi Steg 3, april 2024


RUD 10 000:-
Liselott Wretling (bm), SFOG-s kurs Obstetrisk doppler

Stipendiater 2022

RUD 10 000:-
Malin Löfgren (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD 10 000:-
Jessica Bohlin (bma), Ekocardiografi Steg 3, sept 2022


RUD 10 000:-
Constanza Gamboa (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD 10 000:-
Charlotte Dahlberg (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022


RUD 10 000:-
Ulrika Hellström (bm), Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD 10 000:-
Beatrice Lienau (bma), Ekocardiografi Steg 3, sept 2022

RUD 10 000:-
Lydia Hassanpour (bma), Kärlkurs, Carotis & AV-fistlar, Malmö - Turning Torso) 2022

Stipendiater 2021

RUD 10 000:-
Elin Östlund (bm), SFOG-s hjärtkurs, okt 2021, Göteborg

RUD 10 000:-
Atefeh Lantan (bma), Ekocardiografi Steg 3, mars 2022

RUD 10 000:-
Samira Fadil AL-Saadi (bma), Ekocardiografi Steg 3, mars
2022

RUD 10 000:-
Salma Eldakak (bma), Ekocardiografi Steg 3, mars 2022