Föreningen

Om RUD

RUD’s målsättning är bland annat att:


– Verka för en grundutbildning i ultraljudsdiagnostik.

– Se till att våra medlemmar får fortlöpande utbildning. Från basnivå till mer specialinriktade kurser.

– Samverka med andra yrkes- och intresseorganisationer i ultraljudsfrågor.

– Följa och diskutera aktuella frågor inom området.