RUD | Christina Thorn Arvidsson 2020

Stipendierapport

Christina Thorn Arvidsson


Stipendierapport från ISOUG World Congress 2020

Det blir inte alltid som man tänkt sig. I stället för att resa till Glasgow för att delta i ISOUG World Congress blev det tre dagars virtuell kongress vid köksbordet.


Kongressen var snyggt designad och det var lätt att hitta de olika föreläsningarna och evenemangen. Det största problemet som många med mig hade initialt var att komma in i kongressen. Det krävdes att man hade Google Chrome eller Firefox. När Chrome väl var nedladdat så flöt allt på fint.


Första dagens förmiddag valde jag att följa föreläsningar om fosterhjärtat. Det var framförallt två föreläsningar som fastnade. Den ena visade på ett mycket bra och pedagogiskt sätt hur vi kan undersöka fosterhjärtat för att inte missa Fallots tetrard och TGA. Den föreläsningen har vi även tittat på i vår arbetsgrupp och alla, både barnmorskor och läkare tyckte den var bra. Den kan rekommenderas när den läggs ut på ISOUGs hemsida. Den andra föreläsningen visade vaginal live scan av ett foster i v 10. Fantastiskt skicklig organscreening i den veckan. Däremot många kommentarer från deltagarna om man ska undersöka ett foster i v 10 med färgdoppler. Eftermiddagen ägnades åt congenitala infektioner, bl. a Covid-19 och Zikavirus.


Andra dagen följde jag föreläsningar om Doppler. Live scan demonstrationen med Prof. Dr. Kurt Hecher kan varmt rekommenderas. Han visade på ett mycket bra sätt tips och tricks vid blodflödesundersökningar.

Tredje dagen ägnades bland annat åt Första trimester ultraljud, avvikelser, NUPP och handläggning vid avvikelser. Eftermiddagen handlade om CNS avvikelser.


Det var roligt att få möjligheten att delta i ISOUGs World Congress. Det är ju otroligt många spännande föreläsningar och mycket både ny och gammal kunskap som visas. Det jag saknade när det var en virtuell kongress var ju naturligtvis att kunna diskutera allt spännande med mina arbetskamrater. Jag saknade också möjligheten att få uppleva hela atmosfären som är när man deltar i en världskongress, men nu är vi mitt i en pandemi och ut ifrån de förutsättningarna så tycker jag ISOUGs World Congress 2020 var bra och lärorik.

Tack RUD för möjligheten att delta.

Christina Thorn Arvidsson
Barnmorska
Ultraljudsmottagningen
Södersjukhuset