RUD | Jessica Bohlin 2022

Stipendierapport
Jessica Bohlin

Stipendierapport från RUDS steg 3 kurs i Ekokardiografi, 28-30 september på Hotell Tylösand.


Tack RUD för att jag tilldelades ett av 2022 års stipendier. Det var 3 fantastiska dagar på Hotell Tylösand i Halmstad med gott sällskap, god mat, givande föreläsningar och ett fantastiskt spa!

Hotell Tylösand ligger idylliskt precis vid havet och utsikten från föreläsningssalen var fantastisk där man kunde se både sanddynor och havet. Det var otroligt givande att träffa kollegor från hela Sverige och utbyta erfarenheter med andra eko-entusiaster.

Kursen inleddes på onsdagen med en otroligt spännande föreläsning om hjärttumörer där vi fick lära oss om alla de olika typer av tumörer det finns, samt dess karaktär. Föreläsningarna fortsatte med fallpresentationer och föreläsningar om: tricuspidalis, takotsubo, ekokardiografins historia samt kontrast eko. I föreläsningen om tricuspidalis fick vi lära oss om vilka patienter som lämpar sig för kirurgi, samt vad som är viktigt att tänka på om en stor tricuspidalisinsufficiens hittas. I föreläsningen om takotsubo fick vi se spännande fall på takotsubo samt bakgrund till hur det uppkommer. Det var även intressant att lära sig om hjärtmuskelbrygga! De sista föreläsningar för dagen var om ekokardiografins historia och kontrast-eko. Det var kul att se hur ultraljud har utvecklats så mycket från när det först började användas. Föreläsningen om kontrast-eko var givande med mycket fallredovisningar och take home-message där var att använda mer kontrast på klinikerna.

Andra dagen inleddes med en rolig och spännande fallpresentation där deltagarna aktivt var med och röstade på olika alternativ i en tävling. Dagen fortsatte med förmaksstrain och diastolisk dysfunktion, vilket var givande att lyssna på då det är ett komplicerat område. Vi hade även glädjen att ha en föreläsning om 3D vid bland annat kirurgi. Det var en omfattande och avancerad föreläsning som visade på alla de möjligheter det finns att utnyttja 3D på vid en ekokardiografisk undersökning, samt att det kanske bör användas mer på kliniker, men där krävs det övning i det. Efter lunch och spa-besök var det en spännande föreläsning som täckte extrakardiellt EKO där tyngdpunkten låg på att man kan se mer än vad man tror på ekokardiografi – så länge man tränar på att få fram de projektionerna. Dagen avslutades med en spännande föreläsning inom thoraxkirugi där fokus låg på mitralklaffreparation med robotkirurgi. Det var intressant att få se vad som händer med de patienter som genomgår en operation efter de fynd som görs vid en ekokardiografisk undersökning. Vi lärde oss även lite vad kirurgerna tittar efter och vad de tycker är viktigt vid en ekokardiografisk undersökning.

Sista dagen började med intressanta fall med en föreläsare från ett universitet i Ungern, där det var lärorikt att se fall som inte är så vanliga. De sista föreläsningarna för kursen var en genomgång av de nya guidelines vid pulmonell hypertension som kom ut tidigare i år samt en genomgång av Equalis; vad det är och hur man deltar.

Det var tre otroligt givande dagar med bra föreläsningar som gav fördjupade kunskaper vilket kommer appliceras i det dagliga arbetet. Stort tack RUD för att jag fick möjlighet att delta i denna otroligt givande kurs tack vare ert stipendium.

Hälsningar
Jessica Bohlin, Leg. Biomedicinsk analytiker