RUD | Helle Mortensen Larsson

Stipendierapport

Helle Mortensen Larsson


ISUOG World Congress Seoul, Sydkorea 16–19 oktober 2023.


Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik gjorde det möjligt att förverkliga en dröm om att delta i ISUOGs 33dje kongress, den första på plats efter pandemin. Kongressen hölls i storstaden Seoul med drygt 10 miljoner invånare. Ett av Asiens rikaste länder. Vi var drygt 2000 deltagare från 130 länder.

Efter en lång flygresa Köpenhamn-Helsingfors-Seoul började kongressen den 16/10. Kongressen tog plats i Coex Exhibition hall, en gigantisk byggnad belägen i Gangnam. Fyra fullmatade dagar med intressanta föreläsningar och paneldebatter började. Nedan redovisas några.

Aris Papageorghiou professor i obstetrik och fostermedicin, Oxford, föreläste om ”Revolutionizing fetal imaging: AI-enhanced ultrasound for fetal health”. Han föreläste om hur AI-teknik kunde användas för att registrera allt som skulle undersökas enligt en checklista, som efterföljande gav feedback på om bilddokumentationen enligt checklista var utfört. AI kunde även användas för datering i länder med sämre tillgång till ultraljudsexperter. Otydliga bilder kunde analyseras med hjälp av AI för säkrare datering även i sen graviditet.

Simon Meagher professor i obstetrik och gynekologi, Melbourne, föreläste om ”Cardiac diagnosis in the first trimester - what is possible in 2023?“. Han visade med live scan hur bildoptimering kunde uppnås samt gick igenom hjärtscreening med colordoppler, alltid med ALARA-principen som grund. Kunskap som vi redan använder oss av i Sverige, men utförd med fantastisk bildoptimering av en världsledande expert. Han rekommenderade att erbjuda datering samt NIPT graviditetsvecka 10, därefter första trimester ultraljud graviditetsvecka 13, sedan RUL graviditetsvecka 21. Enligt flera föreläsare blir första trimester ultraljud inom en snar framtid det viktigaste ultraljud av alla för tidig diagnostik.

Monique Haak professor i obstetrik och fosterkardiologi, samt Dr Jader Cruz, Leiden, förläste också om ”The normal heart in first trimester. What can we see and what should be seen”. Denna föreläsning illustrerades också med live scan, colordoppler användes. Monique Haak sa dock ”Don’t use if you don’t need”. Monique Haak redovisade också vid annat tillfälle den psykologiska aspekten gällande att inte upptäcka fosteravvikelser i tid “Why are cardiac defects being missed during routine screening?”, och hur man som ultraljudsutövare reagerade. Ett viktigt ämne som alltid berör den som arbetar med ultraljud.

Rabih Chaoui professor i obstetrik och gynekologi, Berlin, var veckans höjdpunkt med föreläsningen ”secret of the master”. Han förelästa om CNS avvikelser i första trimester, även denna utförd med live scan visad med fantastisk bildoptimering. Ett projekt från Holland redovisades, man hade erbjudit ett ultraljud med 3D och 4D. Efterföljande hade man gått igenom undersökningen med föräldrarna på storbildsskärm samtidigt som de fått på sig virtuella glasögon och därmed fått en helt annan upplevelse av det väntade barnet, något som var mycket uppskattad.

Tisdag kväll var alla Voluson Club medlemmar inbjudna till mingel i en lokal som hette Raum. Trevlig kväll med mingel, mat och samtal med deltagare från andra länder med andra resurser och annat fokus på kvinnohälsa. Onsdag kväll var det kongressfest med många deltagare på the Floating Island, på floden Han. Fin upplevelse från ett fantastiskt vackert land.

Sammanfattningsvis är ultraljud under konstant utveckling och våra möjligheter för upptäckt av hjärtavvikelser i tidig graviditet ökar. Detta är en vinst för blivande föräldrar, vilket ger mera tid för eftertanke. ISUOG har nyligen uppdaterat guidelines: Performance of 11-14-week ultrasound scan. Där det rekommenderas att använda colordoppler på hjärta, blodkärl navelsträngsfäste, och blodkärl urinblåsa. För att diagnosticera avvikelser så tidigt som möjligt för kvinnans bästa. Jag känner en trygghet i att använda colordoppler i första trimester. Tidigare rekommenderades försiktighet gällande detta.

Det har varit en lärorik vecka på en internationell kongress med hög kvalitet, fantastiskt att vara på plats tillsammans med ultraljudsexperter som för diagnostiken framåt. Sydkorea bjöd på fantastiska kontraster av gammalt och nytt, vackert, tyst och rent. Ett land där det föds lägst antal barn per kvinna i världen. Jag känner mig inspirerad och lyft.

Tack till RUD för denna fantastiska upplevelse!

Alla föreläsningar finns nu tillgängliga på ISUOGs hemsida.

Helle Mortensen Larsson
Barnmorska Spec-MVC/Ultraljud Helsingborgs lasarett