RUD I Sandra Lehmann

Stipendierapport

Sandra Lehmann


Temadag Fosterdiagnostik


Tack RUD att jag fick stipendiet som gjorde det möjligt att delta på temadagen om fosterdiagnostik i Göteborg den 19 april 2024.


Jag jobbar som barnmorska på specialistmödravården i Östersund. I mitt arbete möter jag dagligen par som har valt att genomföra fosterdiagnostik. Allt från TUL , KUB och rutinultraljud. På dagens schema stod; Introduktion till fosterdiagnostik, historisk fosterdiagnostiska metoder och analyser, information på BM - mottagning och barnmorskans perspektiv, etiska perspektiv och fall, modell för rådgivande samtalsmetoden. Vi avslutade dagen med bemötande vid svåra besked.


Sammanfattningsvis en mycket givande dag. Kan varmt rekommenderas.


Sandra Lehmann