RUD I Vera Pouikli

Stipendierapport

Vera Pouikli


Väl hemma från Seoul efter att ha deltagit i 33:e ISUOG World Congress on Ultrasound i Obstetrics and Gynekologi, 16–19 oktober 2023.


Till Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik. Det är med största ödmjukhet och tacksamhet som jag tacka för detta RUD-stipendium och till min familj som har gjort denna kunskapsresa möjlig för mig. Även tack till underbara kollegor från KK, Ultraljud Helsingborg som inkluderade mig i sin gemenskap. TACK! TACK! TACK!


Kongressen inleddes i den moderna, centralt belägna platsen COEX, Seoul med en presentation av ISUOG:s president, Prof. Laurent Salomon. Necker-Enfants-Malades Hospital, Paris.


ISUOG World Congress är det ledande internationella evenemanget gällande ultraljud inom obstetrik och gynekologi och även ISUOG:s flaggskeppsevenemang. Dess vetenskapliga program lockar globala ledare inom yrket och täcker banbrytande framsteg inom området.


En imponerade lista av nationella och internationella experter inom sina områden har delat med sig en serie omfattande och praktiska föreläsningar riktade till obstetriker, specialister inom fostermedicin, gynekologer, sonografer och barnmorskor. Programmet innehöll många föreläsningar och i pauserna bjöds på god mat och en stor mängd spännande posters.
Innehåll


Professor Simon Meagherär en obstetriker, gynekolog vid Mercy Hospital for Women, Department of Obstetrics and Gynecology University of Melbourne.


Håll dig uppdaterad om aktuella ämnen: Screening av kromosomala anomalier, inklusive cellfritt DNA. Fetal hjärna och CNS anomalier. Fetala och strukturella avvikelser.


Tidigt som 10:e graviditetsveckan är en unik möjlighet att lära sig om graviditetens hälsa. Framsteg inom ultraljudsscreening och moders blodanalys har möjliggjort utvärdering av allvarliga fosteravvikelser i första trimestern och mer exakt screening för kromosomala tillstånd. Han förespråkar om att ultraljud i graviditetsvecka 10 och cellfri DNA-analys för prenatal screening är absolut nödvändig. Därefter tidigt ultraljud i graviditetsveckan 13 för anatomigranskning med färgdoppler och rutinultraljud i graviditetsvecka 21 för att ge den högsta nivån av mödravård.


https://doi.org/10.1002/pd.6391Monique Haak är professor I obstetrik, vid Leiden University Medical Center. Hon är även praktiserande gynekolog-perinatolog och är en av de få läkare i Nederländerna som utför hjärtoperationer på spädbarn i livmodern.


”Fostrets hjärta kan till och med förbrylla experten.”

Prof. Monique har delat med sig av sina ”tips och tricks” vid screening för fosterhjärtfel, ny policy i är screening av fosterhjärtat utifrån 4-plan. Ultraljudsscreening under första trimestern utförs i allt större utsträckning för att upptäcka fosteravvikelser tidigt i graviditet.


https://pure.eur.nl/ws/portalfiles/portal/97363328/Aris Papageorghiou är professor i fostermedicin.Han delar sin tid mellan att tillhandahålla kliniska tjänster till National Health Service vid St George's Hospital i London och akademiskt arbete vid University of Oxford.


Hans kliniska intressen är mödra- och fostermedicin, i synnerhet fosterdiagnostik och terapi.På den akademiska fronten är han forskningschef för Oxford Maternal and Perinatal Health Institute och leder forskning inom mödra-, foster- och perinatal hälsa med olika metoder.


En stor forskningslinje är användningen av artificiell intelligens (AI) vid bildbehandling, vilket ledde till att han grundade Oxfords spin-out, Intelligent Ultrasound.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36894653/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9998590


Det görs anmärkningsvärda framsteg i AI för ultraljud (djupinlärning) på kort tid (5 år). Djup inlärning är särskilt bra på ultraljudbildigenkänning, ofta lika bra som människor (bättre?). Automatiserad igenkänning/mätning kan användas för grundläggande ultraljud. Alla system kan stödja kvalitetskontroll under screening. Avbildning av biomarkörer med hjälp av AI har påbörjat. Hur lång är egentligen en graviditet? Uppskattning av graviditetslängden med bildanalys är korrekt och kan vara till hjälp i synnerhet i sent i graviditeten.


Studier visar att artificiell intelligens kan vara ett värdefullt verktyg för att upptäcka medfödda hjärtfel i screeningmiljön. AI kan användas för att flagga avvikelser som inte upptäckts av det mänskliga ögat. Nästa steg för verktyg som dessa är implementering i det verkliga arbetet. Finansiering behövs dock för att implementera teknik som denna och studera dess effekter.


Anatomiscreening under första trimester är omfattande i utvecklade länder, men stora skillnader rapporteras i tillgänglighet och användning av screeningprotokoll, omfattningen av anatomibedömning, utbildning och erfarenhet av sonografer och kvalitetssystem. Följaktligen resulterar detta i ett ojämlikt erbjudande till föräldrar i utvecklade länder, ibland till och med inom samma land. Dessutom, eftersom erbjudande och utförande skiljer sig åt mycket, måste detta beaktas och ta hänsyn till när resultaten av screeningprogram publiceras vetenskapligt eller jämförs. Även i Sverige skiljer sig den prenatala screeningen.


Den senaste inriktningen på tekniska framsteg inom både ultraljud och laboratorietester ökar omfattningen av fosteravvikelser och graviditetskomplikationer som kan förutsägas. AI kommer inte att ersätta obstetriker eller barnmorskor. Tekniken blir ett komplement som frigör resurser och tid för bildgranskning och information som ökar patientens trygghet.


Mer forskning behövs sannolikt för att avgöra hur vi ska ställa oss till dessa nya etiska och juridiska utmaningar som behöver lösas. Andra utmaningar att ta sig an är kliniskt införande utbildning, information och jämlik vård.
Sammanfattning


ISUOG World Congress har givit mig en enastående möjlighet att träffa kollegor från hela världen. Jag har fått möjlighet att skapa nya länkar, nya relationer, nya vänskaper, men också att dela svårigheter, rutiner, tips och tricks om yrket sinse emellan. Jag har även fått chansen att träffa några av världens ledande experter, som har delat med sig av sin kunskap genom föreläsningar, workshops och fascinerande debatter. Den senaste forskningen inom vårt område presenterades från dussintals länder runt om i världen. Resterande tid spenderades på att uppleva Seoul, Sydkoreas huvudstad. Staden är modern, men ändå rik på fascinerande historia, och i framkant i den teknologiska utvecklingen. Det finns många museer, affärer, restauranger. Seoul är verkligen en stad som lämnade ett starkt intryck på mig och jag är innerligt tacksam att ha fått nöjet och möjligheten att kunna delta på en internationell kongress med högsta vetenskapliga nivå såsom ISUOG.


Jag har turen att vara i en meningsfull sysselsättning och är stolt varje gång jag har bra med tid för att ge god vård eller leverera en bra undersökning där tid finns för genomgång med kollega för bildgranskning.Det kan vara något enkelt, som att ha upptäckt en missbildning som, om den hanteras på rätt sätt, kommer att förändra prognosen.Det kan vara något livsviktigt, som att rädda ett liv genom ett lämpligt ingripande i tid.Det kan vara något lärorikt, som när vi undervisar våra studenter.Personligen är jag särskilt stolt att arbeta på SUS Lund som har en lång tradition av forskning och utbildning.Vera Pouikli

Senior Barnmorska

SUS. KK. Lund. Specialistmödravård/Ultraljud.