RUD | Mari Denckert

Stipendierapport
Mari Denckert

Stipendierapport från SFOG Ultraljudskurs Ultraljudsdiagnostik inom abortvård 6-7 mars 2023. Skånes Universitetssjukhus Kvinnokliniken Malmö.


Tack RUD för att jag tilldelades ett av 2023 års stipendier. SFOG har för närvarande ultraljudskurser inom abortvård lokaliserade i Malmö, varför jag åkte hit. Jag arbetar idag främst med abdominella obstetriska ultraljud i Stockholm. Foster i tidig graviditet kan vara svåra att bedöma abdominellt varför jag hade en önskan om att lära mig mera om vaginala ultraljud. Ibland sitter även graviditeten någon annanstans än i livmodern och då kan det också vara bra att ha ett vaginalt ultraljud att tillgå. Kursen var välplanerad och strukturerad.

Dag 1 inleddes med en föreläsning av Ligita Jokubkiene MD, PhD, docent och överläkare. Hon gick noggrant igenom säkerhet inom ultraljud, bildoptimering och ultraljudsteknik inom transvaginalt ultraljud. Även då jag redan hade en del kunskap sedan tidigare ultraljudskurser kändes det värdefullt och relevant att återigen få ta del av denna viktiga del av ultraljud. Säkerhet kan vi inte tala för mycket om. Det är så viktigt att komma ihåg varför vi gör ultraljudet och inte minst på vilken indikation. Ligita fortsatte förmiddagen med att föreläsa om ultraljud i tidig graviditet, normalfynd och vad man bör tänka på. Hur man ska mäta hinnsäcken korrekt och vad man ska tänka på när man endast ser en tom hinnsäck. Patologiska fynd togs också upp. Var graviditeten kan sitta om den inte sitter intrauterint. Mola och myom nämndes också samt handläggning av patologiska fynd. Vidare gick hon noggrant igenom varför det är viktigt att man alltid vid varje ultraljud ska undersöka patienten på samma sätt systematiskt.

Förmiddagen fortsatte med att Ligita gick igenom graviditet av oklar lokalisation. (PUL). Hon målade upp möjliga scenarion och hur vanligt det är. Man förstår verkligen att ju mer van man blir som undersökare desto färre PUL finner man. Hon gick även igenom hur man handlägger de fall av graviditeter man inte hittar i uterus. Det var spännande att lyssna på och mycket intressant.

Eftermiddagen inleddes av Docent Povilas med en föreläsning om ektopisk graviditet. Liksom Ligita kunde han inte nog framhålla vikten att systematiskt undersöka patienten, alltid och vid varje undersökning. Han lärde oss också att ektopiska graviditeter inte alltid behöver ge så mycket symtom och att inte hitta en förväntad graviditet också är potentiell patologi. Det var en mycket lärorik och intressant föreläsning och jag inser hur lite jag kan om detta.

Eftermiddagen avslutades med svensk aborthistoria och abortstatistik. Vi diskuterade även hur och när det var när barnmorskor började med vaginala ultraljud i samband med abort. Att det inte blev ett sämre förfaringssätt som många läkare befarade, var tillfredsställande att höra. Vi fick också insikt i hur arbetet på abortmottagningen bedrivs på Malmö kvinnoklinik.

Dag 2
Praktiskt utförande av transvaginalt ultraljud på abortmottagningen på kvinnokliniken Malmö. Vi fick möjlighet att var och en gå med en barnmorska som handledde oss i transvaginalt ultraljud. Vi fick även öva på GEs fantom”kvinna” som GEs representanter Johanna Svedland och Sofia Lindén hade med. Där fick vi även möjlighet att lära oss mer om bildoptimering och ultraljudssäkerhet av GE proffsen. Dagen avslutades med en kursutvärdering. Krav för certifiering är 30 godkända bilder på översikt av cervix och hinnsäck i uterus samt godkända bilder på korrekt mätt CRL och GS. En tentamen som ska göras digitalt ska också vara godkänd. Det var en bra kurs i sin helhet som jag är glad att jag fick möjlighet att gå.

Hälsningar
Mari Denckert
Barnmorska