RUD | Suzanna WildeBac 2021

Stipendierapport
Suzanna WildeBac

Stipendierapport från Digital kurs i ECHO MasterClass 2021.

Jag är oerhört tacksam för stipendiet jag fått av RUD. Under en längre tid hade jag velat gå en fördjupad utbildning i ekokardiografi. Tack vare detta stipendium fick jag möjligheten att gå Echo MasterClass på www.123sonography.com som är en onlinekurs på en medicinsk plattform fokuserade på ultraljud och ekokardiografi.


Kursen är uppdelad på 23 kapitel, se nedan, och varje kapitel innehåller inspelade föreläsningar från 23 minuter till nästan 2 timmar. Utöver teori så visar föreläsaren ”hands on” och ger praktiska tips på hur man kan agera vid ultraljudsapparaten.


Det finns även ”facts sheets” i PDF-format till nästan varje kapitel som man kan ladda ner. Kopplat till varje kapitel finns ett test som oftast består av 10 frågor och man måste klara 8 för att bli godkänd. Förutom att det är ett examinerande test så är det även ett inlärningstillfälle. Alla svaren går således inte att finna i föreläsningarna utan man måste tillämpa erfarenheter man själv har med sig från sin praktiska vardag samt från den teoretiska fördjupning som stimuleras av kursens föreläsningar.


Fördelen med en onlinekurs är att man har möjlighet att själv välja när man vill studera. Då jag har gått denna kurs på min egen fritid så har jag valt att gå igenom ett kapitel i veckan. Jag har på detta sätt fått möjlighet att fördjupa mig i varje del. Litteraturen jag har använt vid sidan av artiklar är Olssons ”Ekokardiografi” men framför allt Armstrongs och Ryans ”Feigenbaum´s Echocardiography”.


Jag tycker att kursen har gett mig en fördjupad förståelse för ekokardiografi i allmänhet men framför allt känner jag att studierna har gett mig en ökad förståelse för hemodynamikens betydelse. Jag tycker att kursnivån är på en lagom nivå och även om vissa delar känns något daterade så tycker jag att dess styrka är att den stimulerar till ytterligare läsning.


Det som har varit extra positivt är att jag direkt har kunnat tillämpa mina nyvunna kunskaper i mitt dagliga arbete.


Kursens 23 kapitel:

 • Principles of Echocardiography
 • How to Image
 • Heart Chambers and Walls
 • Diastolic Dysfunction
 • Dilated Cardiomyopathy
 • Hypertrophic Cardiomyopathy
 • Restrictive CMP
 • Coronary Artery Disease
 • Aortic Stenosis
 • Aortic Regurgitation
 • Mitral Stenosis
 • Mitral Regurgitation
 • Tricuspid Valve Disease
 • Prosthetic Valves
 • Endocarditis
 • Right Heart Disease
 • Aortic Disease
 • Pericardial Disease
 • Tumors and Masses
 • Congenital Heart Disease
 • Echo in CRT
 • Contrast Echo
 • 3D


Avslutningsvis vill jag tacka RUD ännu en gång för att jag fått denna möjlighet att gå denna kurs. Det har varit en oerhört stimulerande tid.


Med vänliga hälsningar
Suzanna WildeBac
leg. biomedicinsk analytiker