RUD | Ulrika Hellström 2022

Stipendierapport

Ulrika Hellström


Stipendierapport från RUDs Fördjupningsrapport i Obstetrisk Ultraljud 9-11/11-2022 på Villa Lovik.

Jag är tacksam och glad för att jag fick chansen att delta på tre inspirerande dagar i ett ämne jag brinner för. Tusen tack för att RUD gav mig ett stipendium så jag kunde åka på kursen.

Föreläsningarna var givande och jag fick med mig en enorm kunskap att fylla på i mitt vardagliga arbete med tidiga ultraljud, KUB, rutinultraljud och tillväxt. Programmet var väl genomtänkt och olika område lyftes fram.

Första dagen var det föreläsning om placenta, myom och cystor och det gav mig en tankeställare att det är mer jag behöver tänka på vid ultraljudsundersökningar.

Eftermiddagen fortsatte med graviditetsregister vilket är spännande att höra om eftersom jag tycker den tiden inte hinns med så ofta på jobbet.

Därefter föreläsning om duplex vilket jag tycker är en utmanande arbetsuppgift och informationen är alltid bra att repetera. Dagen avslutades med föreläsning i etik vilket är ett viktigt ämne i vårt arbete då vi möter kvinnor som ibland ställs inför svåra beslut.

Dag två var det fosterhjärta hela förmiddagen och föreläsningen var väldigt intressant och inspirerande. Felicia Nordenstam lyckades verkligen få innehållet på en lagom nivå och en känsla av att detta kommer jag klara av att lära mig. Nu gäller det bara att få de sista pusselbitarna på plats med hjälp av erfarna kollegor.

Efter lunchen handlade det om tidiga ultraljud och checklista. Vad förväntas vi kunna se och vad kan vi inte se. Utmaningar och svårigheter. Bra föreläsning!

Dagen avslutades med cervixmätning mm vilket är något jag ännu inte praktiskt börjat jobba med.

Tredje och sista dagen ägnades åt tillväxthämning och flöde. Svår arbetsuppgift och mycket att tänka på. Jättebra föreläsning.

Sista ämnet var CSN och det tillsammans med fosterhjärta är nog det mest utmanande i mitt jobb. Små detaljer som ska ses och mätas. Fick med mig mer kunskap som ska slipas vidare på i jobbet.

Att ha fått möjlighet att komma på en fantastisk bra kurs gav mig energi och inspiration. Att få dela detta med fler engagerade kollegor runt om i landet är en förmån. Att diskutera och utbyta erfarenheter är alltid givande. Miljön på Villa Lovik var toppen med god mat och mysigt spa. Jag tycker alla föreläsare var på en hög nivå och att så många olika ämnen togs med i programmet var perfekt. Tack än en gång!

Mvh Ulrika Hellström
Barnmorska i Västerås